Przygotowanie projektu do druku

Wymagania techniczne przygotowania materiałów do druku wielkoformatowego

PLAKATY, CITYLIGHT, ROLL-UP (i inne prace do około 120 x 180 cm)

 • pliki w formacie graficznym TIFF, EPS, PDF.
 • rozdzielczość 300-600 dpi w skali 1:10
 • rozdzielczość 150-300 dpi w skali 1:1
 • logo lub rysunki najlepiej w postaci wektorowej
 • fonty zamieniony na krzywe
 • kolorystyka CMYK
 • skład koloru czarnego C 80 / M 80 / Y 50 / K 90;
 • prosimy o dołączenie poglądowego pliku JPG pracy.
 • prosimy o zachowanie minimum 5 cm odległości istotnych elementów projektu (logo, tekst) od brzegu pracy.
 • przy rollupach prosimy o zachowanie 5 cm spadu na dole.

BILLBOARD, BANER, SIATKA (i podobne duże formaty)

 • pliki w formacie graficznym TIFF, EPS, PDF.
 • rozdzielczość 150-300 dpi w skali 1:10
 • logo lub rysunki najlepiej w postaci wektorowej
 • fonty zamieniony na krzywe
 • kolorystyka CMYK
 • skład koloru czarnego C 80 / M 80 / Y 50 / K 90;
 • prosimy o dołączenie poglądowego pliku JPG pracy.
 • prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości istotnych elementów projektu (logo, tekst) od brzegu pracy.
  - miniboard 296 x196 cm – 10 cm z każdej strony,
  - billboard 504 x 238 cm i 600 x 300 cm –20 cm z każdej strony,
  - billboard 1200 x 300 cm i 1200 x 400 cm – 50 cm od prawej krawędzi i 20 cm od pozostałych.

OKNA / WITRYNY

 • pliki w formacie graficznym TIFF, EPS, PDF.
 • rozdzielczość 150-300 dpi w skali 1:1
 • logo lub rysunki najlepiej w postaci wektorowej
 • fonty zamieniony na krzywe
 • kolorystyka CMYK
 • skład koloru czarnego C 80 / M 80 / Y 50 / K 90;
 • prosimy o dołączenie poglądowego pliku JPG pracy.
 • prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości istotnych elementów projektu (logo, tekst) od brzegu pracy.
 • prosimy o dodanie do projektu po 1 cm spadów.
Wymagania techniczne przygotowania materiałów do druku offsetowego

TIF - należy zachować odpowiednie parametry:

 • format 1:1,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • rozdzielczość 350 dpi,
 • tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,
 • bez warstw – spłaszczone,
 • zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
 • Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

JPG - należy zachować odpowiednie parametry

 • format 1:1,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • rozdzielczość 350 dpi,
 • tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,
 • projekt wyśrodkowany na stronie.
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 • Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto. 
 • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

PDF - PrePress

 • wszystkie fonty zamienione na krzywe,
 • spady po 3 mm z każdej strony,
 • jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
 • rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
 • tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,
 • projekt wyśrodkowany na stronie,
 • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 • Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto. 
 • wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

Kolorystyka

Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK.Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

Układ graficzny

Katalogi i broszurki należy przesyłać w formacie PDF strona po stronie (żadnych składek) Każda strona powinna zawierać:

 • linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji;
 • opis kolorów dodatkowych jeżeli występują;
 • opis numeru strony (katalogi, broszurki) w obszarze poza liniami cięcia jeśli dana praca nie posiada paginacji.

Elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm (w przypadku oprawy zeszytowej zalecane to 5 mm).

W przypadku reklam, ze względu na możliwość drukowania na stronach parzystych i nieparzystych spady powinny występować ze wszystkich stron.

Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od linii cięcia (zalecane 5mm) powyżej 32 stron przy oprawie szytej 5mm (zalecane 8mm).

Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka. Na życzenie Klienta, Drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Opcja ta jest niemożliwa do wykonania w przypadku rozkładówek. Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, im pagina jest bliższa środka egzemplarza tym więcej. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację.

Uwaga! Margines błędu przy cieciu, może wynosić maksymalnie 2mm! Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).

W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 10 mm. Wewnątrz publikacji powinno się także zachować odstęp mim 10 mm.

Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu przy oprawie klejonej jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony) powinna być uwzględniona w pliku. Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.

Uwaga!! obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprinty). Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) na innych kolorach zadanych w pracy. Praca automatycznie obracana jest w lewo/prawo. Drukarnia nie posnosi odpowiedzialności za pracę które są przygotowane  na obracanie góra/dół.

Prace obracane są automatycznie lewą/prawą stronę. Nie obracamy prac góra/dół. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo obracane strony

Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004.

Materiały do druku można dostarczyć na dowolnym nośniku lub przesłać pocztą elektroniczną (do 5 MB) lub
przesłać na nasz serwer ftp.ankar.pl